Jana Ilić Nováková
hypoteční makléřka - Plzeň
vázaný zástupce GEPARD FINANCE a.s.

Na Roudné 59a
326 00 Plzeň

Mobil
+420 777 022 295

 

Právní ujednání

 

Právní ochrana díla

Tyto stránky jsou autorským dílem dle Autorského zákona (Zákon č. 121/2000 Sb.) a mezinárodních úmluv. Jakékoliv neautorizované užití těchto stránek nebo jejich částí ve smyslu tohoto zákona je zakázáno.

Sběr a zpracování dat

Ochranu Vašich soukromých údajů bereme vážně. Našim cílem je, abyste se při návštěvě těchto internetových stránek cítili dobře a především bezpečně. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. Sb., o ochraně osobních údajů.

Tyto stránky využívají aplikace pro sledování návštěvnosti. V souvislosti s touto funkcí jsou do vašeho prohlížeče ukládány krátké textové informace s omezenou dobou platnosti (tzv. cookies). Získaná data jsou striktně anonymní a budou využívána pouze pro tvorbu statistik využívání webu.

Některé sekce těchto stránek vyžadují pro své použití zadání osobních údajů. Zadáním a odesláním těchto údajů klient jako subjekt osobních údajů ("subjekt") uděluje dobrovolně obchodní společnosti GEPARD FINANCE a.s. se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 259 738 43, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložce 7947, jako správci ("správce") ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí manuálních a automatizovaných prostředků ve vlastním informačním systému správce v rozsahu údajů uvedených ve formuláři za účelem zasílání nabídek k převodu a pronájmu nemovitostí a nabízení služeb správce. Souhlas platí do jeho písemného odvolání subjektem. Subjekt může souhlas odvolat, může požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů o jeho osobě nebo o jejich opravu, v případě podezření na zpracovávání osobních údajů správcem v rozporu s ochranou soukromého života subjektu nebo se zákonem může požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu a může se s takovým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.